Կայքի դպրոցներ բաժինը ստեղծվել է «Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքի կրթությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում՝ ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամի աջակցությամբ
This section of the Website was created under "Democracy and Human Rights in Armenia" project with the support of UNDEF